Šuňava
Podporte nás

2_ Registrácia a vstup

Prosíme všetkých návštevníkov aby sa pred príchodom na festival Za jazerom zaregistrovali cez náš formulár na podstránke Registrácia. (Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Registrácia a vstup na festival sú BEZPLATNÉ.

Registráciu uskutočňujeme kvôli:

  • Pandemickým opatreniam COVID-19, kde musíme sledovať počet osôb na podujatí
  • Materiálno – technickému zabezpečeniu (aby sme vedeli prispôsobiť areál a kapacity na sedenie a pod.)
  • Možnosti zabezpečiť pre návštevníko služby vopred (strava, stanové miesto, spomienkové predmety)

(Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Vstup

Vstup do areálu je hneď na začiatku – pri jazere a je jasne ozančený. Prosíme, rešpektujte tento vstup ako jedinú cestu do a z areálu. Pomôže nám to pri koordinácií celej akcie a informovaní účastníkov o aktuálnej situácií počas festivalu.

Na festival je vstup bezplatný. Je však potrebné sa vopred registrovať. Pri vstupe budú overené Vaše informácie z registrácie a dostanete ID pásik (náramok), ktorý je potrebné mať počas celej návštevy areálu. ID pásik je znamením pre organizátorov, aby Vás nevyrušovali pri viacnásobnom prechádzaní bránou festivalu. (Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Infostánok na vstupe do areálu zabezpečuje:

  • vstup do areálu
  • predaj tombolových lístkov
  • výdaj stravných lístkov
  • informácie o programe
  • informácie o možnostiach areálu
  • straty a nálezy
  • výdaj a predaj spomienkových predmetov

Dostávajte novinky o festivale ako prví

Zaregistrujte sa na odber noviniek