Šuňava
Podporte nás

Praktické informácie

 • Poloha a areál
 • Registrácia a vstup
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Hygiena
 • Doprava a parkovanie
 • Bezpečnosť
 • Sväté omše a spovedanie
 • Často kladené otázky (FAQ)

Naša poloha

Areál festivalu Za jazerom nájdete za obcou Šuňava, v nižnej časti za poľnohospodárskym družstvom a pílou na drevo.

Našu adresu ľahko nájdete na mape pod názvom Festival Za jazerom.

Link: https://goo.gl/maps/GcuZLfpBxSwcXtQXA

Do Šuňavy vedú 3 cesty:

 • Od Svitu cez Lučivnú:
  • Ak idete zo Svitu smerom na Liptovský Mikuláš po ceste I.triedy č.18, odbočte po cca 700 mestoch za mestom doľava na Lučivnú. Prejdite obcou Lučivná, následne viacerými zákrutami v lese a po cca 3km dôjdete na križovatku medzi Šuňavou a Štrbou. Odbočte doľava smerom na Šuňavu. Po cca 5km dorazíte do Šuňavy. Prejdite prvý kopček smerom do dediny a na križovatke pod kopcom odbočte doľava na Družstevnú ulicu. Na jej konci je poľnohospodárske družstvo (Ekofarma) a píla na drevo. Prejdite pomedzi ne a ste u nás.
 • Od Štrby:
  Aktuálne upozornenie (2024): V prípade že cestujete po dialnici D1, odporúčame zísť diaľničným zjazdom Mengusovce, alebo až Poprad-Západ, pretože pri diaľničnom zjazde Štrba je v rekonštrukcii most a teda cesta cez Štrbu z diaľnice je neprejazdná ! Obchádzková trasa vedia cez Lučivnú.
  Teda z diaľnice D1 zíďte zjazdom Mengusovce a odbočte na Lučivnú. Prípadne využite zjazd Poprad-Západ a rovnako využite trasu cez Lučivnú.

 • Ak bývate v Štrbe:
  • približne v strede obce Štrba je odbočka doprava smerom na Šuňavu. Môžete ju využiť, ale pôjdete cez celú obec Šuňava zbytočne.
  • Odporúčame ísť ďalej, prejsť celú obec Štrba a ísť smerom na Lučivnú. Po opustení obce Štrba zídete kopcom dolu a približne po 500m dôjdete na križovatku medzi Šuňavou a Štrbou. Odbočte doprava smerom na Šuňavu. Po cca 5km dorazíte do Šuňavy. Prejdite prvý kopček smerom do dediny a na križovatke pod kopcom odbočte doľava na Družstevnú ulicu. Na jej konci je poľnohospodárske družstvo (Ekofarma) a píla na drevo. Prejdite pomedzi ne a ste u nás.
 • Od Liptovskej Tepličky:
  • Ak idete od Liptovskej Tepličky, odbočte hneď za vstupom do Šuňavy vpravo (pri autobusovej zastávke). Choďte krátkou ulicou a v zákrute sa napojte na hlavnú cestu smerom ku kostolu. Pokračujte po tejto ceste dolu dedinou. Miniete aj druhý kostol - pokračujte ďalej. Pri zelenom dome s potravinami je 90-stupňová ľavotočivá zákruta. Hneď za ňou odbočte doprava na Družstevnú ulicu. Na jej konci je poľnohospodárske družstvo (Ekofarma) a píla na drevo. Prejdite pomedzi ne a ste u nás.

Areál festivalu

Nižšie Vám ponúkame poslednú mapu areálu.

Prosíme rešpektujte vyznačené miesta na parkovanie, stanovanie a taktiež vstupujte do areálu len cez vyznačené miesto (VSTUP)

V prípade potreby akýchkoľvek informácií sa zastavte v infostánku pri Vstupe.

Pozn: mapa bola naposledy aktualizivaná: 2019

Areál je prírodný a teda nie je bezbariérový, avšak žiadne veľké bariéry nečakajte. Najväčšími prekážkami môže byť tráva, alebo hrboľatý terén lúky. Pri ich zdolávaní Vám však radi pomôžeme.

V areáli je potrebné dodržiavať odstup podľa aktuálne platných pandemických opatrení.

Okrem parkoviska a stanového tábora (len na nevyhnutnú dobu vyloženia vecí) je vjazd do areálu akýmkoľvek vozidlom ZAKÁZANÝ. Výnimku majú automobily interpretov a organizátorov, tiež len na nevyhnutný čas.

Prosíme všetkých návštevníkov aby sa pred príchodom na festival Za jazerom zaregistrovali cez náš formulár na podstránke Registrácia. (Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Registrácia a vstup na festival sú BEZPLATNÉ.

Registráciu uskutočňujeme kvôli:

 • Pandemickým opatreniam COVID-19, kde musíme sledovať počet osôb na podujatí
 • Materiálno - technickému zabezpečeniu (aby sme vedeli prispôsobiť areál a kapacity na sedenie a pod.)
 • Možnosti zabezpečiť pre návštevníko služby vopred (strava, stanové miesto, spomienkové predmety)

(Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Vstup

Vstup do areálu je hneď na začiatku - pri jazere a je jasne ozančený. Prosíme, rešpektujte tento vstup ako jedinú cestu do a z areálu. Pomôže nám to pri koordinácií celej akcie a informovaní účastníkov o aktuálnej situácií počas festivalu.

Na festival je vstup bezplatný. Je však potrebné sa vopred registrovať. Pri vstupe budú overené Vaše informácie z registrácie a dostanete ID pásik (náramok), ktorý je potrebné mať počas celej návštevy areálu. ID pásik je znamením pre organizátorov, aby Vás nevyrušovali pri viacnásobnom prechádzaní bránou festivalu. (Pozn.2024: Dočasne neplatné).

Infostánok na vstupe do areálu zabezpečuje:

 • vstup do areálu
 • predaj tombolových lístkov
 • výdaj stravných lístkov
 • informácie o programe
 • informácie o možnostiach areálu
 • straty a nálezy
 • výdaj a predaj spomienkových predmetov

Na festivale môžete prespať priamo v areáli vo svojom stane zdarma. Rovnako to platí aj pre karavan, či iné auto, ktoré bude parkovať na festivale. Prosíme o nahlásenie karavanu, alebo väčšieho auta vopred, aby sme Vám vedeli vyhradiť miesto.

Ak však preferujete pevnú posteľ v teplej izbe, môžeme Vám odporučiť niektoré súkromné ubytovania v Šuňave. (negarantujeme dostupnosť a aktuálnosť týchto možností ubytovania):

Ďalšie ubytovanie odporúčame hľadať v obci Štrba, Lučivná, alebo v blízkych mestách Svit a Poprad.

Na festivale hladní nebudete. Máte viacero možností zabezpečiť si stravu:

 • Dohodnúť si teplú stravu (obedy a večere) priamo pri registrácií a dostať tak plnohodnotný cattering. (Pozn.2024: Dočasne neplatné).
 • Zakúpiť si stravu v miestnych stánkoch s rýchlym občerstvením
 • Objednať si pizzu, alebo iné jedlá z miestnej pizzérie Calabria
 • Zakúpiť si jedlo v potravinách v obci (najbližšie potraviny sú vzdialené z areálu cca 1 km)

Z bezpečnostných dôvodov je v areáli prísne zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a teda aj variť si stravu pomocou prenosného variča !

V areáli zabezpečujeme poľnú umyvárku s čistou vodou, ktorú bežne pijeme, avšak nie je laborátórne testovaná a tak ju označujeme ako vodu na technické účely.

Rovnako zabezpečujeme mobilné wc toalety, ktoré pravidelne udržiavame a dezinfikujeme.

V areáli žiaľ nenájdete sprchu.

Okrem nádob na bežný komunálny odpad nájdete v areáli aj nádoby na separovaný zber odpadu. Keďže sa snažíme o čo najmenší dopad na ekológiu, prosíme, využite separovaný zber.

Parkovanie

Pri areáli festivalu je dostatočne veľké poľné parkovisko pre osobné autá a motorky. Parkovanie na tomto parkovisku je BEZPLATNÉ.

Parkovisko nie je strážené a organizáciu v ňom zabezpečujú hasiči v najfrekventovanejších časoch.

V prípade Vášho príjazdu špeciálnym vozidlom (autobus, karavan, nákladné vozidlo), prosíme o nahlásenie tejto skutočnosti vopred.

Doprava

Doprava po miestnej komunikácii nie je nijako usmerňovaná a po ceste sa pohybuje veľa chodcov. Prosíme, buďte obozretní a dbajte na bezpečnosť.

Po obci Šuňava premáva kyvadlová doprava (táto informácia je každoročne upravovaná a dopĺňané jej časy a zastávky).

V prípade záujmu môžete využiť najbližšie taxislužby:

Pre bezproblémový priebeh festivalu a bezpečnosť všetkých návštevníkov, interpretov a organizátorov je povinný každý účastník festivalu dodržiavať nasledujúce:

 • nemanipulovať s otvoreným ohňom
 • nevnášať do areálu zbrane, toxické či omamné látky
 • nebyť hlučný v čase nočného pokoja
 • dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
 • nevodiť do areálu zvieratá bez vôdzky a náhubku (platné pre psy), alebo zvieratá agresívnych plemien

Areál festivalu je v noci strážený.

Areál je postavený na bežnej lúke a preto nie je bezbariérový.

Organizátori nezodpovedajú za osobné veci návštevníkov.

V prípade potreby ochrany pred akoukoľvek hrozbou, resp v prípade zranenia je Vám k dispozícii tím organizátorov v tričkách s logom festivalu. V akútnom prípade neváhajte volať linku 112.

Počas festivalu bývajú 3 sväté omše priamo v areáli:

 • na začiatku festivalu v piatok večer (otváracia sv.omša)
 • v sobotu ráno (začiatok prednáškového programu)
 • v nedeľu ráno ( nie je pravidlom. Sv.omšu je možné absolvovať v miestnych kostoloch v obci Šuňava)

Svätú spoveď počas festivalu nezabezpečujeme.

Vo výnimočných prípadoch je však možné požiadať kňaza, ktorý v aeáli slúžil sv.omšu o spoveď.

Môžem si na festival priniesť vlastné nápoje?

Návštevníci si do areálu môžu priniesť vlastné nápoje. Vzhľadom na charakter podujatia Vás chceme poprosiť o bezpečnosť v prípade sklenných fliaš a taktiež o zdržanlivú konzumáciu alkoholických nápojov.

Môžem si postaviť stan pri aute na parkovisku?

Nie. Parkovisko je vyhradené výlučne pre autá a rovnako v opačnom prípade je v stanovom mestečku zakázané parkovanie vlastných áut. Výnimkou na vjazd do stanového mestečka je nevyhnutné vyloženie vecí a parkovanie karavanov a obytných prívesov na vyhradených miestach v stanovom mestečku.

Môžem si do stanového mestečka priniesť gril alebo vodnú fajku?

Nie, v stanovom mestečku aj v areáli festivalu je zakázané používať a zakladať otvorený oheň. Rovnako je zakázané manipulovať s hurúcimi predmetmi ako sú uhlíky.

Kedy môžem na festival prísť a kedy najneskôr odísť?

Areál je otvorený nepretržite. Môžete prísť a odísť kedykoľvek, ale je dôležité, aby ste pri tom dodržiavali bezpečnostné pokyny a neobmedzovali ostatných návštevníkov či organizátorov.

Nachádzajú sa v areáli straty a nálezy?

Áno, túto funkciu plní infostánok na vstupe.

Musím mať doklad o registrácií /vstupenku pri príchode na festival?

Fyzický doklad nepotrebujete, ale je potrebné, aby ste sa pri prvom vstupe zastavili pri infostánku a povedali detail registrácie. V prípade vopred registrovaných služieb budete ihneď obslúžení a zároveň každý účastník dostane ID pásku (náramok).

Koná sa festival ak je zlé počasie?

Záleží od toho, čo je pre Vás zlé počasie :) V prípade bežného dažďa, či vetra je program festivalu prispôsobený tak, aby bol realizovateľný (stany). Ak by ale nastali okolnosti počasia s ničivým, či nebezpečným charakterom, organizátori si vyhradzujú právo podujatie preložiť, meniť jeho program, alebo aj úplne zrušiť. Je preto potrebné sledovať náš web, Facebook, či Instagram.

Je na festivale zabezpečená prvá pomoc?

Áno. na festivale je počas hlavného programu prítomný dobrovoľný člen záchranného tímu, ktorý vie pomôcť s bežnými zraneniami, či akútnym zhoršením zdravotného stavu. V náročnejších prípadoch je však potrebné volať linku 112.

Môžem si niekde v areáli nabiť telefón?

Áno, túto funkciu plní Infostánok na vstupe do areálu.

Potrebujete sa opýtať niečo iné? Neváhajte nás kontaktovať.

Dostávajte novinky o festivale ako prví

Zaregistrujte sa na odber noviniek